Mary Ward (1585 - 1645)

Foundress of the Institute of the Blessed Virgin Mary

Happy Birthday
  putatunda toishee
  1-I
  14-Nov-2011
  jain nidhi
  KG-I
  14-Nov-2012
  roy sreshtha
  9-II
  15-Nov-2003
  singharoy deedhiti
  12-HUMANITIES
  15-Nov-2000
  yousuf jannat
  4-II
  16-Nov-2008
  sitani aaradhya
  NURSERY-II
  16-Nov-2013
  das adrija
  9-II
  16-Nov-2003
  kaur simran
  4-II
  16-Nov-2008
  sethi kashish
  6-I
  17-Nov-2006
  binayak hrithika
  1-II
  17-Nov-2011
  siraj madihaa
  NURSERY-I
  17-Nov-2013
  tete stacey thea
  5-I
  18-Nov-2007
  ghosh samraggi
  10-II
  18-Nov-2002
  de tanusha
  KG-I
  18-Nov-2012
  shah mehek
  1-I
  18-Nov-2011
  saini harshita
  10-II
  18-Nov-2002
  sengupta suhina
  2-I
  18-Nov-2010
  mitra rajnandini
  KG-II
  19-Nov-2012
  chakrabarti renaissa
  7-II
  19-Nov-2005
  tosniwal sakshi
  11-COMMERCE
  19-Nov-2001
  bhansali mansi
  12-COMMERCE
  20-Nov-2000
  agarwal muskan
  11-COMMERCE
  20-Nov-2001
  agarwal vrinda
  9-I
  20-Nov-2003
  james shannelle
  9-II
  20-Nov-2003
  mehra ishita
  9-I
  20-Nov-2003
  ghosh neelakshi
  7-II
  20-Nov-2006
  agrawal yashvi
  2-II
  20-Nov-2010